Wtorek 16 kwietnia 2024
WIELKANOCNE KLIMATY 2024
Więcej...
Budowa Świątyni
Więcej...

Kontakt:

Nadma, ul. Prymasa Tysiąclecia 17
tel. 692 762 906 ; darnieweg@gmail.com

Msze święte:

Dni powszednie godz.18.00. (wtorki godz.7.00.)
Niedziele godz.8.30., 10.00., 12.00..

Kancelaria:

Każda sobota godz. 10.00. - 11.00.. W sprawach pilnych telefon!

UWAGA!!! Aktualne ogłoszenia w zakładce OGŁOSZENIA

UWAGA!!! ZRZUTKA y9rnmg

Rys Historyczny
  • GENEZA POWSTANIA PARAFII

Nadma to wieś leżąca na południowych krańcach gminy Radzymin. Liczy niewiele ponad 1 tys. Mieszkańców. Latem rodziny z Nadmy należące do parafii Świętej Trójcy w Kobyłce nawiedziła figura Matki Bożej Fatimskiej. Mieszkańcy chcąc wyrazić, wdzięczność za tę niecodzienną wizytę, ufundowali przydrożny krzyż, który został postawiony przy ulicy Czarnej. W sierpniu 2002r. Ks Prałat Jan Andrzejewski – proboszcz parafii Świętej Trójcy w Kobyłce sprawował w tym miejscu Najświętszą Ofiarę , oraz dokonał poświęcenia krzyża. Nikt z obecnych nie pamiętał, kiedy ostatni raz, i czy w ogóle na tych ziemiach była kiedykolwiek sprawowana Masza Św. Nadma była podzielona pomiędzy dwie parafie:

  • Świętego Andrzeja Boboli w Markach-Strudze
  • Świętej Trójcy w Kobyłce

08 września 2002r. do wioski przybył J.E. Ks. Bp. Kazimierz Romaniuk – ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, aby wziąć udział w uroczystościach nadania Szkole Podstawowej imienia Stefana Wyszyńskiego. Ksiądz Biskup przewodniczył Mszy Świętej polowej, która została odprawiona na placu szkolnym. Podzielił się wówczas refleksją, iż można byłoby utworzyć w Nadmie samodzielna parafię. Pomysł ten spodobał się bardzo Ks. Prałatowi Janowi Andrzejewskiemu, i mieszkańcom.. To właśnie podczas tych niecodziennych wydarzeń narodziła się myśl utworzenia w Nadmie parafii. Jeden Bóg wie czy, nie zawdzięczamy tego wstawiennictwu Matki Bożej Fatimskiej oraz słudze Bożemu Ks. Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu dzięki którym w progi naszej wsi zawitali tak wyjątkowi goście. Wiosną 2003r. Ks. Prałat J. Andrzejewski rozpoczął poszukiwania dogodnego miejsca pod budowę Kościoła. Pod uwagę brano trzy miejsca. Po resurekcji, którą w 2003r. Bp. Kazimierz Romaniuk odprawił w Kobyłce, pasterz diecezji razem z proboszczem J. Andrzejewskim i Konradem Rytlem – Starostą wołomińskim, udali się do Nadmy i wspólnie zdecydowali o miejscu pod budowę. Wybrano plac przy Ul. Nowej potocznie zwanej Graniczką. Teren o powierzchni 0,57ha położony jest pomiędzy ulicami Nową ( obecnie Prymasa Tysiąclecia ) i Jaworówką. Znajduje się w środku wioski. Po pomyślnym załatwieniu spraw prawno-administracyjnych rozpoczęto prace adaptacyjne terenu. W lipcu 2003r. teren został ogrodzony, postawiono krzyż oraz wiatę pod którą ustawiono polowy ołtarz.

  • POŚWIĘCENIE PLACU POD BUDOWĘ KOŚCIOŁA 03-08-2003r.

W niedzielę 3 sierpnia 2003r. o godz. 12.00 do Nadmy przybył J.E. Ks. Bp. Kazimierz Romaniuk, który dokonał poświęcenia placu pod budowę Kościoła, oraz odprawił na tym miejscu pierwszą Mszę Świętą polową. W uroczystości wzięli udział duchowni z pobliskich parafii min. Ks. Prał. Jan Andrzejewski/ Ks. Prał. Kazimierz Konowrocki, Ks. Maksymilian Sowa, Ks. Henryk Drożdż. Ks. Grzegorz Mioduchowski – delegowany do organizacji Ośrodka Duszpasterskiego w Nadmie, oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Nadmy. Podczas wygłoszonej homilii Ks. Biskup zaznaczył, że od teraz to miejsce należy do Boga, a znakiem tego jest postawiony krzyż. Od 3 sierpnia 2003r. w Nadmie codziennie sprawowana jest Eucharystia. Początek prac budowlanych rozpoczął się jesienią 2003, przystąpiono do budowy budynku przeznaczonego na plebanię i kaplicę według projektu mgr inż. Arch. Adama Kamila Wagnera. Kierownikiem budowy został p. mgr inż. Włodzimierz Kubicki, który powyższą pracę wykonał bezinteresownie. Do prac chętnie włączyli się mieszkańcy Nadmy, zarówno starsi, jak i młodsi, a nawet kobiety i dzieci. Do grudnia 2003r. udało się w stanie surowym oddać pierwszą kondygnację budynku, w której urządzono prowizoryczną kaplicę i zakrystię. Pod koniec czerwca 2005r. zakończono główne prace związane z budową i wykończeniem całego budynku. Rozpoczęto prace związane z porządkowaniem placu parafialnego. Dzieło budowy Kościoła w Nadmie spotkało się z wielką życzliwością jej mieszkańców, którzy co dwa miesiące składają ofiary na budowę Kościoła. Wielu mieszkańców osobiście włączyło się w budowę kaplicy, a obecnie w budowę świątyni. W obecnej chwili mamy już fundamenty pod nasz Kościół.

  • PIERWSZY CHRZEST

18 stycznia 2004 nasza wspólnota przeżywała pierwszy w swoich dziejach chrzest. Do Kościoła Rzymsko – Katolickiego został włączony Damian Burdelas, pierworodne dziecko Rafała i Barbary Burdelas. Szafarzem sakramentu był Ks. Grzegorz Mioduchowski, natomiast rodzicami chrzestnymi zostali Grzegorz Zaręba i Anna Królik.

  • PIERWSZY POGRZEB

Dniu 10 marca 2004r. w wieku 43 lat odszedł do Pana Ś.P Tomasz Broma zam. W Nadmie. 13 marca o godz. 10.30 została odprawiona Msza Św. pogrzebowa, a następnie pochowano zmarłego na cmentarzu w Markach-Strudze.

  • PIERWSZ KOMUNIA ŚWIĘTA

30 maja 2004r. w Uroczystość Zesłania Ducha Świetego podczas Mszy Św. O godz. 12.00 nasza wspólnota przeżywała uroczystość podczas której dziesięcioro dzieci przystąpiło po raz pierwszy do Komunii Świętej.

  • PIERWSZY ŚLUB

W dniu 16 października 2004 o godz. 16.30 została odprawiona pierwsza Msza ślubna. Węzłem małżeńskim zostali połączeni Piotr Praski ( kawaler z Marek) i Sylwia Cieślak ( panna z Nadmy). Młodej parze błogosławił Ks. Grzegorz Mioduchowski. Świadkami byli Robert Kaczkowski i Joanna Tyska. W tym samym dniu, podczas Mszy Św. O godz. 18.00 został zawarty drugi związek małżeński pomiędzy Dariuszem Krzysztofem Wyszyńskim ( kawaler z Nadmy) i Agnieszką Ewą Zdunek.

  • ERYGOWANIE PARAFII P.W ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA W NADMIE

W dniu 1 października 2004r. J.E Ksiądz Biskup Kazimierz Romaniuk erygował parafię p. w. Świętego Jana Chrzciciela w Nadmie. Pierwszym proboszczem w nowej parafii został mianowany Ksiądz Grzegorz Mioduchowski, dotychczasowy administrator Ośrodka Duszpasterskiego w Nadmie.

  • PIERWSZE BIERZMOWANIE

23 czerwca 2006r. do parafii przybył J.E Ks. Bp. Kazimierz Romaniuk, aby udzielić młodzieży z Nadmy sakramentu bierzmowania. Sakrament bierzmowania otrzymało 46 kandydatów.